Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizační a výcvikový řád

Kynologický klub Pelhřimov (dále KKPE) je členským subjektem ČKS Praha a řídí se jeho všeobecnými stanovami. Hlavním úkolem a posláním KKPE je výcvik psů a výchova nejen majitelů psů, kteří jsou členy klubu, ale i prostřednictvím ukázek výcviku psů apelovat na širokou veřejnost věnovat se dostatečné výchově svých psů.

ČLENSTVÍ V KLUBU

Členem klubu se může stát každý majitel psa, který má zájem o výcvik a výchovu svého psa. Podmínkou vstupu do klubu je podání členské přihlášky, zaplacení členských příspěvků a po absolvování roční čekatelské doby je přijat za člena. Čekatelská doba může být i zkrácena na návrh některého z vedoucích výcviku klubu pokud uzná perspektivnost některého z čekatelů. Podmínkou členství (čekatelství) je i odpracování 6 -ti brigádnických hodin ročně (čekatelé, kteří podají přihlášku během roku, odpracují poměrnou část), popř. zaplatit poplatek 100 Kč za každou neodpracovanou hodinu. Brigád jsou zproštěni senioři, osoby vlastnící průkaz ZTP a mladší 15 -ti let.

Práva členů (čekatelů):

-          účastnit se výcviku na cvičišti

-          používat klubovnu a společné výcvikové prostory a pomůcky

-          účastnit se klubových akcí (zkoušek, závodů apod.)

-          být pravidelně informován o dění v klubu

Povinnosti členů (čekatelů):

-          řádně a včas platit členské příspěvky

-          odpracovat stanovené brigádnické hodiny

-          dodržovat pokyny vedoucího výcviku, který vede výcvik

-          dodržovat všeobecné podmínky výcvikového a organizačního řádu

Ukončení členství:

-          na vlastní žádost

-          nezaplacením členských příspěvků

-          při opakovaném hrubém porušení všeobecných podmínek výcvikového a organizačního řádu

Členské příspěvky:

-          500 Kč – člen

-          800 Kč – čekatel

Pro zájemce jen o základní výcvik, kteří nemají zájem stát se členy klubu pořádáme výcvikový kurz, který zahrnuje 10 lekcí za 500 Kč.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

-          vstup na cvičiště je povolen jen psům zdravým a řádně očkovaným (nemocným a zraněným psům je vstup přísně zakázán)

-          v případě hrubého zacházení hraničícího s týráním psa bude majitel okamžitě z cvičiště vykázán

-          zákaz vstupu háravým fenám a to i mimo výcvikové dny s výjimkou svolení vedoucího výcviku a souhlasem všech zúčastněných výcviku

-          vstup psům řádně vyvenčeným (popř. ihned po svém psu exkrementy ihned uklidit)

-          zákaz volného pobíhání psů v době výcviku pokud neurčí jinak vedoucí výcviku

-          každý je odpovědný za sebe a svého psa a škody jím způsobené

-          za použití pomůcek ve vlastnictví KKPE a jejich úklid je odpovědný příslušný vedoucí výcviku

-          osoby doprovázející psovody se zdržují na místech k tomu určených a nenarušují nijak výcvik, to platí i během zkoušek a závodů

-          dětem mladším 12 -ti let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce

-          udržovat pořádek ve všech prostorách klubu včetně klubovny

-          po použití nádobí ho po sobě řádně umýt a uklidit na příslušné místo

-          při odchodu vypnout ze zásuvky varnou konvici i ostatní spotřebiče a zhasnout světla, zamknout klubovnu i branku

-          v případě závažné mimořádné události okamžitě informovat předsedu klubu popř. někoho z výboru  

Výbor klubu:

                            předseda    – Jiří Samek tel. 728348697 email ben37@atlas.cz

                            jednatel       Jiří Vlach tel. 732842782 email sibik.pel@seznam.cz

                            hl. výcvikář –  Věra Kralertová tel. 728471740

                            hospodář     Pavel Švejda tel. 777635925 email rodsved@seznam.cz

                           

 

Vedoucí výcviků:

-           hl. výcvikář         Věra Kralertová

-           výcvikový kurz    Pavla Paclíková, Věra Kralertová, Jiří Samek

-          stopy                   Jiří Vlach, Štěpán Bušek

-          zachranářský      Oldřich Pečenka, Jiří Samek

-          obrany                Štěpán Bušek, Oldřich Pečenka      

-          malá plemena     Lenka Příhodová

kontakty na jednotlivé vedoucí výcviků najdete na webových stránkách:  kkpe.estranky.cz